مقالات خارجی

لیست مقالات چاپ شده در مجلات خارجی توسط دکتر عباس یوسفی The effect of the post-annealing temperature on the nano-structure and energy band gap of SnO2 semiconducting oxide nano-particles synthesized by polymerizing–complexing sol–gel method. Original Research Article. Physica B: Condensed Matter, Volume 403, Issues 13–16, 1 July 2008, Pages 2431-2437. M.-M. Bagheri-Mohagheghi, N. Shahtahmasebi, M.R. […]

ادامه ی متن
مقالات داخلی

مقالات ارایه شده در همايش هاي داخلي – چاپ در مجلات داخلی با همکاری موسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد 1-   بررسي ساختار فيزيكي و شيميایي مواد سراميكي توسط ميكروسكوپ الكتروني عبوري TEM (نوزدهمين گردهمایي مديران فني و توليد كارخانجات كاشي و سراميك كشور ، مشهد تيرماه 1376) 2-   بررسي و مطالعه اثر عوامل شيميایي و فيزيكي […]

ادامه ی متن
( افراد آنلاین :