دستگاه آنالیز تفاضلی حرارتی

                            (Differential Thermal Analysis )

•  مدل : E404                     ساخت : Netzch Germany

آناليز حرارتي DTA ، یکی از روش‏هاي تجزيه و تحليل حرارتي است كه در آن خواص فيزيكي يك ماده و يا محصولات واكنش آن به عنوان تابعي از دما در شرايطي كه ماده تحت يك برنامة دمايي كنترل شده قرار دارد ، اندازه‏ گيري مي‏شود .
اين روش بر مبناي اندازه گيري يك سري تغييرات فيزيكي در طول گرمايش نمونه بر طبق يك برنامه حرارتي خاص استوار است . تغييرات فيزيكي مي تواند شامل تغيير ساختمان كريستالي , تغيير فاز , از دست دادن آب مولكولي , تجزيه شيميايي و غيره باشد .
در اين روش يك ماده به همراه يك ماده مرجع با شيب حرارتي معيني گرم مي شوند و اختلاف درجه حرارت نمونه نسبت به ماده مرجع كه تغييراتي در طي گرمايش در آن صورت نمي گيرد در طي پروسه گرمايش و سرمايش نمونه ها سنجش شده و به صورت گراف رسم مي شود .

• محدوده کاربرد این دستگاه کلیه کانی ها و مواد معدنی ، بدنه های سرامیکی ، لعاب و شیشه می باشد
 • آزمون آنالیز حرارتی برای تعین نیازهای نهایی و شرایط پخت بدنه های سرامیگی مناسب ترین روش میباشد .

ایمیل  واحد :  DTA@Par-e-tavous.com

 

  • آخرین به روز رسانی در تاریخ December 30, 2017
( افراد آنلاین :