دستگاه دیلاتومتر(Dilatometer )

 

این دستگاه براي تعيين ضريب انبساط حرارتي و تعيين دماي زينترينگ و شروع تشكيل ساختار شيشه اي مواد سراميكي و شيشه اي بين  20 و 800  درجه سانتی گراد به كار مي رود .
ضريب انبساط حرارتی خطي عبارتست از ميزان افزايش طول به ازاء افزايش دما به اندازه يك درجه سانتيگراد بر واحد طول . ضريب انبساط بين دو دما ( دماي محيط و دماي مورد نظر ) اندازه گيري مي شود و در هنگام گزارش كردن دامنه درجه حرارت كه اندازه گيري صورت گرفته است قيد می شود .
دانستن ضريب انبساط لعاب و بدنه هاي سراميكي در هنگام طراحي بدنه و لعاب از اهميت خاصي برخوردار است ، زيرا چنانچه ضرايب انبساط لعاب و بدنه با يكديگر هماهنگي لازم را نداشته باشند , ايجاد عيوبي در جنس مي كند كه مهمترين آن ايجاد ترك خوردگي لعاب مي باشد .
• نمونه بايد جامد و غير قابل اشتعال و در اثر حرارت تجزيه نشود ، بنا براين ضريب انبساط موادي نظير پليمر ها و مايعات را با اين روش نمي توان اندازه گيري نمود .
• اندازه گیری ضریب انبساط حرارتی جهت پیش بینی تنش ایجاد شده بین دو جنس متصل شده به هم در شرایط دمایی متغییر و غیر یکنواخت مفید میباشد .

• مدل : E402E                     ساخت : Netzch Germany

  • آخرین به روز رسانی در تاریخ December 30, 2017
( افراد آنلاین :