لایه نشانی چرخشی

                           (Spin Coater )

  • مدل : KW-4A                       ساخت : Chemat Technology England

 

لایه نشانی چرخشی روشی است که برای اعمال یک لایه نازک از ماده بر روی یک بستر نسبتا مسطح استفاده می گردد . این ماده باید ابتدا در یک حلال حل و یا به طور همگن پراکنده شود . یک مقدار از این محلول بر روی بستر مورد نظر قرار داده شده و سپس این صفحه در دستگاه با سرعت بالا به چرخش در آمده تا در اثر نیروی گریز از مرکز محلول در سطح پخش شده و یک لایه نازک یکنواخت ایجاد گردد . حلال مورد استفاده معمولا فرار بوده و همزمان با پخش شدن تبخیر می گردد .

  توانایی دستگاه  :

  • ایجاد لایه های نازک از مواد آلی – فلزی ، اکسید های فلزی ، پلیمرها و نانو ساختارها در مقیاس نانو

  • لایه نشانی بر روی سطوح مختلف جامد از انواع فلزی و غیر فلزی ( سرامیک ، شیشه و … )

      • ایجاد لایه نازکی با ضخامت  10nm  ≥

  •  قطر بستر 10 – 5 ، میلیمتر می تواند باشد .

 

  • آخرین به روز رسانی در تاریخ December 30, 2017
( افراد آنلاین :