کوره الکتریکی

                    (Electrical Furnace )

    توانایی دستگاه  :

• حاوی کنترلر دمایی جهت شیب های دمایی متفاوت
• محیط کاری دستگاه اکسیداسیون
• محدوده دمایی : 1750 – 30 درجه ساتیگراد
• مدل : HT 40/17                    ساخت : Germany Nobertherm

  • آخرین به روز رسانی در تاریخ December 30, 2017
( افراد آنلاین :