ازمایشگاه آماده سازی و تست مواد

در این آزمایشگاه فعالیت های مربوط به تهیه  – آماده سازی و تست های فیزیکی مواد اولیه ، رنگ ها، لعاب ها و بدنه های مختلف سرامیکی دریافتی از گروه کارخانجات  لعاب مشهد و سایر شرکت ها ومراکز علمی به شرح زیر انجام می گیرد .

1-      آماده سازی مواد جهت انجام تست های فیزیکی وشیمیایی

2-      تست مواد اولیه مختلف در لعاب ، شیشه ، رنگ ،بدنه و…..

3-      تست رنگهای سرامیکی در لعاب یا بدنه

4-      تهیه وذوب مواد فرموله شده لعاب

5-      تعیین دانه بندی مواد

6-      تعیین دانسیته مواد

7-      تعیین پرت مواد

8-      تعیین درصد آهن آزاد مواد

9-      تعیین رنگ پخت مواد

 در ضمن کلیه فعالیت های اجرایی مربوط به پروژه های در دست اقدام موسسه  و همچنین آموزش کارآموزان دانشگاهی در دوره کار آموزی آنها نیز در این واحد انجام می شود

  • آخرین به روز رسانی در تاریخ December 30, 2017
( افراد آنلاین :