مدل :  LS1 –  LaBoratory Agitator Bead Mill LabSta                     ساخت : Netzsch  Germany

 

• دستگاهی است که ذرات و پیگمنت های معدنی جوهر های با پایه روغنی یا اب  سیستم های پلاترهای چاپ بنر یا سرامیک یا پرینترهای عکس با جوهر پیگمنت را توسط سیستم خردایش داخل محلول بیس از ابعاد پنج تا ده میکرون به ابعاد زیر یک میکرون کاهش داده و بصورت یکنواخت داخل محلول انتشار داده  و در نهایت  ذرات  بصورت  کلوئید در محلول از محصول خروجی سیستم دریافت میگردند
• حداکثر سرعت دستگاه   4500rpm می باشد .

تصویر صفحه کنترل و برنامه ریزی سیستم

تصویر محل نصب دستگاه

تصویر ابعاد پیگمنت رنگ با میکرسکوپ tem

ایمیل  : labstar@par-e-tavous.com

  • آخرین به روز رسانی در تاریخ December 30, 2017
( افراد آنلاین :