آزمایشگاه شیمی تر ( Wet Chemistry Laboratory )

1 – شیمی کلاسیک :

• فرایندهای انحلالی نمونه های جامد و آماده سازی ثانویه مواد جهت دستگاه های A.A.S و UV-Visible
• تعیین مقاومت شیمیایی انواع شیشه در محیط های اسید و باز مبتنی بر استاندارد های بین المللی
• تعیین مقاومت شیمیایی دکور ظروف
• سنجش رطوبت مواد معدنی و شیمیایی ( L.O.D )
• سنجش پرت حرارتی مواد معدنی و شیمیایی ( L.O.I )
• آنالیز آب و پساب های صنعتی ( سختی سنجی ، pH ، TDS )
• تعیین درصد اسید ها و بازها
• تعیین pH محلول های اسیدی و قلیایی
• تعیین درصد کلر در نمونه نیتراته
• تعیین درصد سولفات ، فسفات و … به روش وزن سنجی

  • آخرین به روز رسانی در تاریخ December 30, 2017
( افراد آنلاین :