2 – شیمی دستگاهی

دستگاه طیف سنجی جذب / نشری شعله اتمی

(Atomic Absorption / Flame Emission Spectrophotometer )

• آنالیز انواع مواد معدنی و شیمیایی با سیستم شعله ( 64 عنصر معدنی )
• تعیین درصد عناصر مزاحم ( Pb ، Cd ) در آب شرب ،ظروف غذاخوری و …
• حد اندازه گیری دستگاه در سیستم شعله تا 0.001ppm ± ≤      

 مدل : AA-680                ساخت : Shimadzu Japan

 دستگاه طیف سنجی مرئی – ماورای بنفش

(UV–Visible Spectrophotometer )

• اندازه گیری ضریب جذب و عبور طیف الکترومغناطیس در گستره nm 200 – 1100 ، بر اساس قانون  بیر – لامبرت
• آنالیز کیفی و کمی نمونه های آلی و معدنی ( رنگ سازها ، مخلوط ها و … )
• تعیین نسبت لیگاند به فلز در کمپلکس ها
• مجهز به سل کوارتزی
• حد اندازه گیری دستگاه تا  0.001ppm ± ≤
مدل : UV – 160                ساخت : Shimadzu Japan

  • آخرین به روز رسانی در تاریخ December 30, 2017
( افراد آنلاین :