دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس

                     (X-Ray Fluorescence Spectrometer)

مدل : PW 4110/00 Venus100 minilab                ساخت : Philips Holland

طيف‌ سنج فلورسانس اشعه ايکس يك روش آناليز دستگاهي است كه در آن از روش طيف نشري اشعه ايکس ، براي تجزيه لايه‌هاي سطحي استفاده مي‌شود. اين دستگاه توانايي انجام آناليز عنصري به‌ صورت كمي نمونه‌هاي معدني مانند: نمونه‌هاي زمين‌شناسي ، کاني‌ها ، سنگ‌ها ، شيشه ، سيمان ، سراميک‌ها ، آلياژهاي فلزي و غيره را دارد. برانگيختگي نمونه در اثر تابش پرتو ايکس موجب انتقال الکتروني در لايه‌هاي مختلف اتم مي‌شود که هر انتقال الكتروني همراه با نشر يك خط طيفي پرتو x است. طول موج خطوط طيفي نشر شده مبناي تجزيه كيفي عناصر و شدت پرتوها متناسب با فراواني يا کميت عناصر موجود در نمونه است . يکسان بودن روش آماده‌سازي نمونه مورد مطالعه و نمونه استاندارد و يکنواخت و مسطح بودن سطح مورد آزمايش نقش مهمي در دقت و صحت نتايج حاصله دارد .

اين روش به‌عنوان مکمل مطالعات کاني‌شناسي و متالوگرافي کاربرد زيادي  دارد که مي‌توان به موارد زير اشاره کرد :

شناسايي كمي عناصر در نمونه‌هاي سنگ، سفال و شيشه، خاكستر، خشت و …

تعیین آنالیز شیمیایی و درصد اکسیدهای  CaO  ، Na2O ،K2O  ، TiO2 ، SiO2 ، Al2O3 ،  Fe2O3 ،  MgO  در نمونه های مختلف معدنی از جمله انواع کلی ها ، فلدسپار ها ، سیلیس ها ، سنگهای آهکی و دولومیتی و …

دقت قابل اطمینان و اعتماد دستگاه برای اندازه گیری هر نمونه در استاندارد مربوطه تا 0.1 درصد می باشد .

ایمیل  واحد :  XRF@Par-e-tavous.com

دستگاه آماده سازی نمونه در فاز شیشه ( Perl’x )

مدل: M4 Fluxer           ساخت : Canada CLAISSE

 

قابلیت دستگاه :

این دستگاه قادر است نمونه ها را  در فاز شیشه ذوب و جهت آنالیز با دستگاه XRF ، آماده نماید

 

دستگاه پرس و قالب گیری نمونه (Mounting Press)

مدل : Simplimet 2        ساخت : Buehler England

 

قابلیت های دستگاه :

• آماده سازی نمونه های مورد آنالیز با دستگاه XRF

• آماده سازی نمونه های پودری جهت مطالعه و آنالیز با دستگاه SEM

 

 

 

  • آخرین به روز رسانی در تاریخ December 30, 2017
( افراد آنلاین :